Friday, June 22, 2007

Wednesday, June 20, 2007

Amnesty: приказната се проширува...
Ова е стварно веќе големо...

Додуша, од сеир прераснува во сериозно размислување и редефинирање на тоа каде завршува позерството и почнува активизмот, или што значи да се биде активист (за што и да е - заштита на околина, човекови права, ...) денес.

Прашањето што мене ми се провлекува во последно време е колку сме осудени на грижа на совест заради (не) моќта да направиме нешто...