Thursday, March 27, 2008

Лапидариум

Залезот во Созопол...

Доцни залезот во Созопол
Сонцето е
Занесено во твоите бедра


Георги Господинов