Thursday, April 9, 2009

Едното е предупредување што Фредерик Бегбеде го има дома за неговата мачка, а другото е дел од некоја негова полица. Остатокот од неговиот дом е овде, и многу ми се допаѓа. И љубоморам на онаа од Теа Модерна што му отиде на гости да го интервјуира...

No comments: