Thursday, June 23, 2011

Носталгија по добро напишани зборови, како што знаеше да пишува Петре

No comments: