Tuesday, March 20, 2007

за пишувањето и пишувачите

Јас, како пишувач, понекогаш многу сакам да пишувам, ама некако не ми иде. И сега, еве, многу сакам да напишам нешто, ама... нејќе! Не, не и не.

1 comment:

Владимир said...

Јас па, неќам да пишувам. И тоа ретко кога пишувам, тогаш па ми иде...

И сега што? Ништо. :)