Friday, November 30, 2007

Margaret Atwood

Не верував дека некој може да го постигне изразот на Вилијам Карлос Вилијамс, да му даде одличен твист и да го направи некако, не знам - актуелно, исто како што не претпоставував ни дека една од моите омилени писателки Маргарет Етвуд воопшто пишува поезија! Ама ете, денес е голем ден :)


You Fit Into Me

You fit into me
like a hook into an eye
A fish hook
An open eye

No comments: