Friday, December 28, 2007

Не ми иде пишувањето нешто денес, па затоа еве вака...Според митско-магиското толкување на светот и нештата, постојат пет страни на светот. Горе, долу, лево, десно и тука! :)

No comments: