Tuesday, March 27, 2007

:)Ова и претходното се всушност стикери за на ѕид, од Urban Outfitters.

No comments: